Prisca Zwaan-van Diggelen, Keuke-boek van Maria Philippina Schrijver, anno 1752

February 1st, 2010

Een zeldzame blik in de keuken van de achttiende eeuw

<
Uitgegeven in eigen beheer.

Dit in eigen beheer uitgebrachte boek met recepten en aantekeningen uit de tweede helft van de achttiende eeuw is een welkome aanvulling op de serie facsimilés van achttiende-eeuwse kookboeken die in de jaren zestig en zeventig door o.a. uitgeverij Sijtthoff is geproduceerd. De uitgeefster, een nakomelinge van de bezitters van het kookschrift, heeft haar best gedaan het handschrift zo compleet mogelijk in druk om te zetten, en is daar goed in geslaagd.  In de beknopte inleiding worden de drie achtereenvolgende schrijfsters voorgesteld en in een sociaal kader geplaatst (hogere burgerij, Amsterdam en Utrecht), met kleurenafbeeldingen van portretten. Het merendeel van de recepten dateert uit de achttiende eeuw, maar het is tot diep in de negentiende eeuw nog aangevuld. In haar voorwoord noemt Zwaan-van Diggelen de vele schrijf- en spelfouten. Echter, uniforme spelling kennen wij pas sinds eind negentiende eeuw. Ik mis een beschrijving van het boekwerk zelf, en een overzicht van wie van de drie dames wat heeft geschreven. Achterin staat een verklarende woordenlijst, zodat een nieuwsgierige kok de recepten kan uitproberen. De combinatie van recepten en aantekeningen, en de vele briefjes die tussen de bladzijden waren gestopt, geven een zeldzaam inzicht in het reilen en zeilen van een achttiende-eeuwse keuken. Het boek is alleen bij de schrijfster zelf te betrekken. Wie belangstelling heeft, kan mij een email sturen, dan zorg ik dat die bij haar terecht komt.
Prisca Zwaan-van Diggelen, Keuke-Boek van Maria Philippina Schrijver, Anno 1752 (uitgegeven in eigen beheer, 2008).

Tags: , ,

Leave a Reply


Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: